تجربۀ مسیر هنرمند | زهرا قاضی

در این ارائه درباره چیستی هنر خواهیم‌شنید و از راه هنرمندان بزرگ الهام خواهیم‌گرفت برای کلاس‌های هنر مدرسه.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هنر و رسانه
پر‌بازدیدترین‌ها