یک آرزوی دست‌یافتنی! | سید احمد رحیمی

در این ارائه کوتاه، سیداحمد رحیمی،‌ در مورد تبدیل کرونا از یک تهدید به یک فرصت برای تغییر الگوی آموزش در ایران سخن گفته است. برای این تغییر الگو نیاز به فعالیت‌های بالا به پایین و پایین به بالا احساس می‌شود. آقای رحیمی در مورد پروژه‌ای که در اوایل شیوع ویروس کرونا به همراه چند تن از متخصصین رشته‌های مرتبط با یادگیری در ایران شروع کرد با شما سخن گفته است. با الهام گرفتن از گروه‌های مختلف متخصص آموزشی در دنیا، او تصمیم گرفت تا در شرایط کنونی برای کمک به معلمین در ایران تیمی را تشکیل دهد و برای آنها بسته‌ای طراحی کنند تحت عنوان بسته کمک‌های اولیه برای تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا (شامل چهار بخش اصلی نکات کلیدی، ‌ابزار مفید، ‌فیلم‌های آموزشی برای معلمین و چک‌لیست‌های مورد نیاز). بعد از یک مقدمه کوتاه در مورد پاندمی کووید۱۹ و اثرات مخرب آن بر آموزش روند کار گروه تدریس اورژانسی را در ماه‌های گذشته ارائه داده و اهداف آینده این گروه را برای شما بیان نموده است.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها