یادگیری عمیق دریک سطل | میرمحمد صادقی

راهی برای عمیق و موثرتر کردن یادگیری

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دهم
پر‌بازدیدترین‌ها