یادگیری تعاملی | محمد نیرو

تغییر رویکرد آموزشی به یادگیری تعاملی

دیدگاه

دیدگاه شما


  1. زبیر گفت:

    سلام
    و تشکر فراوان
    چیز جدیدی نداشت
    بازی با کلمات

ویدئو‌های دیگر چهارسوق دهم
پر‌بازدیدترین‌ها