گلوله‌های انفجاری | علی صالحی

اگر می‌خواهید با استعدادسنجی، تربیت و آموزش فیلمساز نوجوان توسط یک معلم هنر آشنا شوید، این ارائه را از دست ندهید.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هنر و رسانه
پر‌بازدیدترین‌ها