کارآزمون هنر و کیمیای زندگی | خشایار فهیم

در این ارائه دکتر فهیم از کارآزمونی صحبت می‌کنند که شیمی و زیست را با زبان هنر امتحان می‌گیرد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هنر و رسانه
پر‌بازدیدترین‌ها