چه مدرسه‌ای میل دارید ؟! | محمدحسین شریفیان

بیان ضرورت مبانی نظری در مدارس و ترغیب مدیران و برنامه ریزان مدارس به مشخص کردن الگوی نظری و اجرایی برای مدارس از طریق معرفی برخی مدلهای مدارس
 
 
 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق پنجم
پر‌بازدیدترین‌ها