پیشبرد پروژه دانش آموزی در فضای مجازی | خسرو داوودی

بر همه دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت عیان است که روش و شیوه های بسیار متفاوتی برای یاددهی و یادگیری اعم از روش معلم محور، دانش آموز محور، محتوا محور ،پروژه محور و فرآیند محور و… موجود است. دراین سخنرانی آقای خسرو داوودی به شرح شیوه پروژه محور می پردازند و ضمن تاکید بر مزایای این روش، به روند گسترش و توسعه پروژه های دانش آموزی در فضای مجازی اشاره می کنند. ایشان همجنین از دستاورد ها و توفیقات دانش آموزان در ۱۰ سال اخیر یاد می کنند و روش استفاده از یادگیری پروژه محور را از طریق سایت تبیان شرح می دهند.

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق ششم
پر‌بازدیدترین‌ها