وضعیت تحصیلی کودکان مهاجر در ایران

تحصیل کودکان مهاجر در ایران،فراز و نشیب های زیادی داشته است.اما در سال های اخیر یک فرمان،فصل تازه ای در این موضوع باز کرد.با این حال مسائل مهمی پیش روی تعلیم و تربیت دانش آموزان مهاجر است که نیازمند توجه و اقدام جدی می‌باشد. در این نشست با حضور کارشناسان و فعالان این حوزه به مسائل مربوط به آن پرداخته ایم.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها