هنرمندپروری | محمد کریمی

آقای کریمی از رویکرد آموزشی پیوسته‌ی سه‌ساله‌ای در زنگ‌های هنر مدرسه صحبت می‌کنند که بسیاری از دانش‌آموزان را به هنر علاقه‌مند کرده است.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق هنر و رسانه
پر‌بازدیدترین‌ها