مگر دانش‌آموزان فرقی دارند؟ | محمدرضا میبدی

آیا دانش آموزان با هم فرق دارند؟ چگونه می توان آموزش را براساس تفاوت دانش آموزان ارائه کرد؟ آیا راه حل آن جداسازی است؟

آقای محمدرضا میبدی در ارائه ای جذاب نوع متفاوتی از آموزش را ارائه می کنند؛ آموزش براساس تفاوت های فردی. این ارائه با استفاده از تجربیات زیسته یک معلم بیان می شود و با منابع متفاوتی که طی سخنرانی معرفی می شود می تواند برای معلمان دغدغه مندی که به دنبال روش های آموزش با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان هستند، مفید باشد.

دیدگاه

دیدگاه شما


  1. سمانه دباغچی گفت:

    از شیوایی بیان سخنران که بگذریم، محتوی بسیار هوشمندانه و کارا بود. حتی لحظه ای، فضایی برای فرار از بحث برای مخاطب در طی سخنرانی وجود نداشت. مثالها و تجربیات فردی هم که بسیار ناب بودند.

ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوم
پر‌بازدیدترین‌ها