مربی مطمئن در راهبردی زیرکانه | اردوان مجیدی

وقتی مربی به جای بچه‌ها فکر می‌کند و با تمام جزئیاتِ از قبل پیش‌بینی‌شده، مرحله به مرحله طبق برنامه و مطالب کتاب درسی، جلو می‌رود، بهتر عمل می‌کند؟ یا وقتی فقط در نقش یک رهبر ظاهر می‌شود، و با آرامش و در عین حال زیرکی،بچه‌ها را درگیر خود یادگیری می‌کند، مطالب را بر اساس شرایط پیش آمده با آرامش تحلیل می‌کند، و از میزان درگیر شدن بچه‌ها و صحبت‌هایشان، برای تعیین مسیر بعدی بحث استفاده می‌کند؟ در این ارائه، فقط به یکی از ابعاد ماجرای مربی‌گری زیرکانه، وارد می‌شویم: ارزشیابی زیرکانه. با توجه به درگیر شدن همه‌مان در فضای فناوری در شرایط کرونا، ادامه بحث را از منظر توسعه فناوری دنبال می‌کنیم. این ارائه هم برای مربیانی که دوست دارند مشی زیرکانه‌ای را در مربی‌گری با طمانینه دنبال کنند و هم برای توسعه دهندگان سکوهای نرم‌افزاری آموزشی، نکات جذاب، جدید و نوآورانه‌ای را در بر دارد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها