مربی: فضای مجازی و تأدیب | حسین جریانپور

یکی از دغدغه های مهم نظام تعلیم و تربیت، پرورش دانش آموزان در حوزه های دینی، اخلاقی و اجتماعی بوده است. در نظام آموزشی ما درس پرورشی مسئول برآورده کردن این نیاز مهم است. ولی این درس جایگاه مستحکمی در آموزش و پرورش رسمی ما ندارد. از جمله معضلاتی که درس پرورشی با آنها رو به روست نبود برنامه منسجم، عدم وجود نمره برای درس و بی اهمیت بودن درس پرورشی در بین دروس دیگر هستند.
اما برای رفع این مشکل باید چه کرد؟
آقای حسین جهانپور به عنوان یک مربی پرورشی موفق در این سخنرانی تجارب خود را ارائه می دهد. ایشان ضمن تاکید بر جایگاه این درس پرورشی و تاکید بر نقش یکایک معلمین مربوطه برای تکریم جایگاه این درس، به شما می گوید که چگونه می توانید با کمک فضای مجازی جایگاه پرورشی را در بین دانش آموزان ارتقاء دهید.
www.morabbee.ir

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق ششم
پر‌بازدیدترین‌ها