مدارس بین‌الملل | مهدی فیاضی

کشورهای بزرگ در خارج از مرزهای خودشان برای تربيت سرمایه انسانی پيشران جامعه و کنشگران اجتماعی، یک چرخه‌ی تربيت نيروی انسانی را قرار داده‌اند که انتهای آن چرخه، دانشگاه‌ها و دولتمردان و ابتدای آن مدارس است. در این سخنرانی آقای فیاضی نویسنده کتاب مدارس بین‌الملل از نتیجه پژوهش‌های میدانی مستند از کشورهای دیگر می‌گوید و سیاستگذاری‌هایی که کشورهای قدرتمند در حوزه آموزش و مدارس دارند را تبیین می‌کند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها