مدارس اندونزی-قسمت دوم | منیف محسن خطیب

اگر مایل به آشنایی بیشتر با روند کار مدارس اندونزی هستید این سخنرانی برای شما جالب خواهد بود.
در این سخنرانی آقای منیف محسن خطیب (مولف، مدیر مدرسه و مشاور آموزشی مدارس اندونزی) به نقد چند روش تدریس می پردازند و استراتژی Action Research را معرفی نموده و برای توضیح بهتر این روش با کمک حضار داوطلب، این روش تدریس را در همان جا ارائه دادند.

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها