ما و نوجوان | حسین حق‌پناه

یکی از نکات مهم در آموزش و تعامل با نوجوانان، در نظرگرفتن تفاوت‌های گروهی علاوه بر تفاوت‌های فردی در آن‌هاست. شناخت این تفاوت‌ها چالش پیش روی هر آن کسی است که در حوزهٔ نوجوان دغدغه‌ای دارد و فعالیت می‌کند. حسین حق‌پناه در این سخنرانی از تلاشی می‌گوید که به نوجوان و تفاوت‌هایش ورای پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌ها نگاه می‌کند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها