لباسی از جنس دروس|عرفان افشار و حمیدرضا اسفندیاری

درس های مختلف باید هرکدام در جایگاه مناسب خود ، در امر آموزش انسان برای استفاده در زندگی او مکمل یکدیگر باشند. در این ارائه می خواهیم ،تجربه یکپارچگی دروس دینی، زیست شناسی و مهارت های زندگی، در کارآزمون “دوزش” را با همکارانمان به اشتراک بگذاریم و روندها و نتایج منحصر به فرد آن را بررسی کنیم.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهارم
پر‌بازدیدترین‌ها