تمثیلات ؛ آغازی بر تحول | علیرضا میرزایی

“تمثیلات؛ آغازی بر تحول” با اجرای علیرضا میرزایی به آموزش و روش مثال زدن می پردازد و سعی می کند فعالان فرهنگی را با این موضوع آشنا کند که می‌توان در آموزش با یک مثال دیدگاه دانش‌آموز را از یک نمونه خرد به مسایل بزرگتر هدایت نمود. این رویکرد، دروس را یکپارچه و دید را جامع می‌کند. مفاهیم دروس فیزیک، شیمی، هندسه، دین و زندگی و … با توجه به تشابهات‌شان می‌توانند معادل‌سازی شوند.
این موضوع در موارد زیر به کمک تعلیم و تربیت می آید :
– ارتقای فهم
– ارتقای جذابیت درسها
– حرکت به سمت کاربردی شدن آموزه ها
– تقویت نگاه سیستماتیک و جامع نگر
 
 
 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق پنجم
پر‌بازدیدترین‌ها