فن بیان و زبان بدن در قصه گویی | ساره قصیر

چگونه می‌توان از طریق قصه گویی کلاس‌های خشک و خسته‌کننده را به کلاس هایی فعال تبدیل کرد؟ ساره قصیر در این ارائه به ما کمک می‌کند تا با جوانب مختلف قصه‌گویی و راهبردهای مهم آن آشنا شویم.

استاد دانشگاه، عضو هیئت داوران جشنواره‌های بین‌المللی و مدرس دوره‌های آموزشی بخشی از سوابق و تجارب ساره قصیر است.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها