علوم عمودبرهم: درآینده چکاره شوم؟ | حسین قنبری

“علوم عمود بر هم” با اجرای حسین قنبری به مضرات آموزش دروس به صورت رایج اشاره و بر آموزش علوم مساله محور در مقابل آموزش موضوع محور تاکید میکند . آموزشی که در آن یادگیری حول مساله و برای حل آن انجام می‌شود.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق پنجم
پر‌بازدیدترین‌ها