طراحی آموزشی ابزاری قدرتمند برای معلم | فرزانه نوراللهی

دغدغهٔ معلم کمک به دانش‌آموز برای استفاده از چیزهایی است که می‌آموزد. سردرگمی در شکوفاکردن دانش‌آموزان، امید معلم را به ناامیدی می‌رساند و باعث دلسردی‌ و کم‌انگیزه شدنش می‌شود. نقش معلم در کلاس درس چیست؟ حاکمیت آموزش در کلاس در دستان معلم است یا کتاب درسی؟ در این سخنرانی، فرزانه نوراللهی دربارهٔ تجربه‌اش از «الگوی تعالی فرایند یادگیری» صحبت می‌کند. این الگو به معلم یاری می‌رساند تا با استفاده از دستاوردهایش، سناریو و طرحِ‌درسی بنویسد که در مسیر شکوفایی دانش‌آموزانش باشد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها