سند ملی تحول بنیادین | مهدی نوید ادهم

“تحول” ضرورت و نیازی اجتناب ناپذیرست که امروزه در نظام آموزش و پرورش با آن مواجه ایم؛ برای رفع این نیاز مهم، سند ملی تحول بنیادین تدوین شده است. اما قبل از هر چیز شاید سوالاتی پیش بیاید؛ از جمله اینکه:

تعریف تحول بنیادین چیست؟ ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت چیست؟ چه کسانی سند تحول بنیادین را تدوین کرده اند؟ منابع مورد استفاده آنها چه بوده است؟ بسته سند تحول بنیادین محتوی چیست؟ و برخی پرسش های از این دست…
پاسخ تمامی این پرسش ها در سخنرانی آقای نوید ادهم مطرح شده است که میتوانید آن را مشاهده کنید.

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق یکم
پر‌بازدیدترین‌ها