سنجش در خدمت یادگیری | خسرو داودی

ارزشیابی کیفی-توصیفی ایده‌ای خوب برای سنجش دانش‌آموزان است که نیازمند اجرای مناسب برای تشخیص کیفیت است. چطور باید سنجش را در خدمت یادگیری بیاوریم؟ در این سخنرانی خسرو داودی مسیر رسیدن به هدفِ سنجش را لایه‌به‌لایه بررسی و دسته‌بندی می‌کند تا به الگوی اجرایی مناسبی برای به‌خدمت گرفتن سنجش در مسیر یادگیری برسد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها