موقعیت فعلی شما : خانه/سخنرانی‌های چهارسوق
زیارت در مدرسه پنهان
  • 4:30 ب.ظ
  • 2992

آقای محمد نیرو در این ارائه با رویکرد کیفی، به بررسی و تبیین تجربه زیستۀ گروهی از دانش‌آموزان در اردوی زیارتی پرداخته اند.

ارائه حاضر بازتاب این تجربه را در قالب برنامه درسی پنهان مدرسه که به مدرسه پنهان تعبیر شده است، جستجو می‌کند. مدرسه پنهان، شامل تأثیرات و یادگیری‌هایی در چارچوب اجرای برنامه درسی بوده و البته فوق برنامه ایست که فراگیران به دلیل حضور در بطن و متن برنامه آموزشی، تجربه می‌کنند.

مفهوم زیارت در معنای عام، حضور زیارت‌کننده در محضر زیارت‌شونده می باشد و در اینجا نیز با تاکید بر جنبه خاص آن در نظر گرفته شده است.

ایجاد همکاری و هماهنگی

جدیدترین
پربازدیدترین