ریاضی بدون ریاضت | سعید امین‌الرعایایی

به نظر شما یادگیری ریاضی بدون ریاضت ممکن است؟ منظور از ریاضت چیست؟ تفاوت ریاضت توافق شده با ریاضت توافق نشده در چیست؟
آقای امین الرعایایی موسس و مدیر موسسه جئوجبرای تهران در پاسخ به این پرسش ها این سخنرانی را ارائه داده اند. ایشان در این سخنرانی به ارزش مفاهیمی همچون “یادگیری با حضور” و ” یادگیری از طریق تقبل مسئولیت اجتماعی” اشاره نمودند و نحوه استفاده از این روش ها را در تدریس برای بهبود یادگیری بیان نمودند.
از جمله دیگر موارد ارائه شده در این سخنرانی:
۱٫ معرفی مختصری پروژه بین‌المللی جئوجبرا شامل تاریخچه، قابلیت های نرم افزار، محتواهای آموزشی، روش های تدریس مبتنی بر نرم افزار و نظام جامعه رشد یابنده جئوجبرا
۲٫ طرح تجارب موفق بومی در بستر این پروژه شامل کارگاه های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی و محتواهای تولید شده و تاثیر آن بر یادگیری ریاضیات
۳٫ استخراج عناصر الهام آور از پروژه جئوجبرا برای تعمیم در دیگر پروژه های تعلیم و تربیت
۴٫ نشان دادن چشم انداز از اجرای پروژه های مشابه
۵٫ دعوت به مشارکت در پیشبرد اهداف این پروژه در سطح کشور به عنوان پروژه استراتژیک

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها