روستا جهان من است | ثریا مطهرنیا

دیدگاه شما نسبت به آموزش چیست؟
به نظر شما تدریس محدود به چارچوب کلاس درس و مدرسه است؟
چه نقش‌های دیگری در این فرایند دخیل هستند؟

در این ارائه ثریا مطهرنیا دیدگاه جدیدی را از فرایند تدریس پیش روی ما می‌گذارد. دیدگاهی که تدریس را به عنوان یک تعامل اجتماعی مطرح می‌کند.

 

 

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها