روایت‌گری دیجیتال در کلاس علوم | منسوب بصیری

روایت‌گری دیجیتال یا Digital StoryTelling درواقع استفاده از ابزارهای دیجیتال و رایانه‌ای برای ارائه روایتهای افراد می‌باشد. در واقع قصه گویی دیجیتال به افراد کمک می‌کند به شکلی متفاوت مشاهدات خود را روایت کنند. این شیوه در فرآیند آموزش دروس مختلف استفاده می‌شود تا دانش‌آموزان به زبان خود و براساس مشاهدات و فعالیتهای علمی که انجام دادند به خلق توضیح علمی بپردازند و آن را با همکلاسی های خود به بحث و تبادل نظر بگذارند.
در این ارائه آقای منسوب بصیری به تعریف روایت گری دیجیتال و کاربرد آن درآموزش می پردازد و منابع متعددی را در این راستا معرفی می کند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق پنجم
پر‌بازدیدترین‌ها