رسانه، گمشده تعلیم و تربیت | حمید اسکندری

در این ارائه، حمید اسکندری از تجربه خودش در ساخت برنامه مدرسه ایران در مورد یک آسیب در اهالی تعلیم و تربیت می‌گوید و آن اینکه اهالی تعلیم و تربیت فهم درستی از رسانه ندارند، برای مقاصد مختلف از جمله برای محقق کردن اهداف تعلیم و تربیت.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها