دنیای عوضی! | افشین دانش‌نژاد

اگر شما هم به استفاده از شبیه سازی در آموزش علاقه مند هستید این سخنرانی مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. در این سخنرانی آقای دانش نژاد به شرح کاربرد و فواید استفاده از فایل های شبیه سازی شده می پردازند و چند نمونه از فایل ها را به نمایش می گذارند. از جمله شبیه سازی های نمایش داده شده در سخنرانی عبارت اند از:
اجرای شبیه سازی قانون جاذبه
دیدن رفتار یک ذره(سیاره) با شرایط اولیه متفاوت
تغییر شکل قانون جاذبه ( تغییر رابطه از عکس مجذور فاصله به روابط مختلف)
دیدن رفتار جدید ذره
ارتباط دادن این قضیه با برهان نظم و نیز تکامل.

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها