در «میزان» چه می گذرد | حمید دادگسترنیا

آقای حمید دادگسترنیا در این ارائه رویکرد مدرسه میزان را به طور کامل تشریح می کند. مدرسه­ ای با رویکرد متفاوت!
آقای دادگسترنیا در این ارائه می گویند: «آیا در نظام آموزشی کنونی ما به عزت نفس دانش آموزان توجه می شود؟ آیا باور به اینکه “ما می توانیم” را به دانش آموزان القا می کند؟»

ایشان در تشریح مدرسه میزان اضافه می کنند: « می­ شود در کلاس سرو صدا باشد و در عین حال همه دانش آموزان، مطلب یاد بگیرند؛ می­ شود بچه ها دو زانو نشسته باشند و محتوا را فرا بگیرند، ازکلاس به خواست خودشان خارج شده و یا وارد شوند؛ می­ شود بچه ها خود تصمیمی گرفته، انتخاب کنند و خود نیز پای لرز انتخابشان بنشینند و سرد و گرم را بچشند.»

بچه ها با این شدن ها و با این توسعه ظرفیت ما معلمین و مدیران مدارس است که می توانند به بعضی از آنچه که ما آرزو داریم برسند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها