تاریخ تجربه‌ای | حمیدرضا منصوریان

اگر با دانش آموزانی که درس تاریخ جزء مفاد درسی‌شان هست برخورد داشته‌اید، حتما متوجه این موضوع شده‌اید که درس تاریخ برای اغلب آنها جذابیت کمی دارد؛ این حالت حتی برای بعضی از دانش آموزانی که از دوره ابتدایی به راهنمایی می­‌روند به صورت تنفر از تاریخ نیز بروز پیدا می‌کند.
آقای منصوریان و همکارانشان با فهم این مسئله، در صدد این برآمده اند که درس تاریخ را پویاتر کنند تا به سمت تاریخ تجربه ای پیش بروند. در این روش دانش آموز فرا میگیرد که تاریخ را تجربه کرده، کاملا با آن درگیر شده و آن را لمس کند.
اما از چه روش و با چه راهکاری؟ این سخنرانی به شرح این موضوع می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق یکم
پر‌بازدیدترین‌ها