جزیره‌ای برای تربیت | محمدجعفر زارعان

کالج فارسی-بوسنیایی در کشور بوسنی و هرزگوین، ماحصل تلاش مجاهدین مسلمانی است که تعلیم و تربیت در مدرسه را، موثرترین و بهترین قالب برای مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب و توانمند کردن مسلمانان بوسنی تشخیص دادند و بیش از دو دهه در این راه مجاهدت‌‌ کردند. در این سخنرانی گوشه‌ای از تجربیات مدیر و موسس کالج فارسی-بوسنیایی ارائه خواهد شد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها