تولید محتوای دینی به سبک مادرانه | سیده‌بشری صهری

دغدغه‌ی مادرانه‌مان برای تربیت دینی فرزندان موجب شد تا خلاق شویم. دستمان را بگذاریم روی زانوی خودمان و برویم در دل کارهای بزرگ. توکل کردیم و شروع کردیم به ساختن و پرداختن چیزهایی که کودکانمان را تشنه‌ی داشتنش می‌دیدیم، نشستیم پشت چشم‌های کنجکاو کودکان و کودکانه نوشتيم، طراحی کردیم، خط زدیم، خسته شدیم، دوباره جان گرفتیم تا به نتیجه رسیدیم. هنوز هم ادامه می‌دهیم به امید آنکه کودکان‌مان سیراب باشند از داشتن اسلامی شاد، آن گونه که هست.

آنچه سیده بشری صهری فعال در حوزه تولید محتوای دینی،‌ در این ارائه خواهد گفت.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها