تلاش برای رسیدن به هویت انسانی | فاطمه خطیب

دغدغهٔ تعلیم‌وتربیت در علاقه‌مندان این حوزه، گاهی پا را فراتر از خانه و محله و شهر و کشور می‌گذارد. فعالان گروه تبسم نه فقط به‌ کودکان ایران که به کودکان جهان و جهان کودکان می‌اندیشند. در این سخنرانی فاطمه خطیب دربارهٔ مدرسهٔ بین‌المللی تبسم می‌گوید: مدرسه‌ای برای همهٔ کودکان جهان.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها