تربیت سالم؛ نه تنبیه نه پاداش! | محمدجواد فرشچی

آیا تربیت به معنای کنترل است؟ آیا دانش آموزان بدون نظام تنبیه و تشویق تربیت نمی شوند؟ آقای محمدجواد فرشچی در این ارائه پس از بیان اثرات زیانبار تنبیه و تشویق، به معرفی رویکردی تربیتی بدون حضور تنبیه و پاداش می پردازند.

ایشان می گویند: «در نگاه تربیت سالم کودک بد رفتار بیش ازهمه نیاز به دلگرمی دارد، اما چه کسی حاضر است کودک بد رفتار را تشویق کند؟ به نظر من تنها معلمی که دانش آموزان را به دلیل انسان بودن و مخلوق خدا بودن دوست دارد و در راه رشد و تعالی شخصیتشان قدم برمی دارد، از عهده این امر بر می آید.»

دیدگاه

دیدگاه شما


  1. ش. س گفت:

    خود خدا که بنده هاشو خلق کرده بنده گناهکارشو تنبیه میکنه. خود خدا از روش تشویق و تنبیه اسنقاده می کنه. پس چطور جدیدا میگن تربیت باید بدون تشویق و ننبیه باشه. من واقعا گیج شدم

ویدئو‌های دیگر چهارسوق سوم
پر‌بازدیدترین‌ها