تربیت زیر سایهٔ جنگ | مصطفی سمان

تعلیم‌وتربیت دغدغهٔ همهٔ‌ خانواده‌هاست و مدرسه بیشترین سهم را در آموزش و تربیت دارد. همراهی خانواده و مدرسه بر تعلیم‌وتربیت هر نسل از جامعه تأثیر مستقیم دارد. در این سخنرانی مصطفی سمان از خانواده‌های سوریه‌ای می‌گوید: دل‌مشغولی‌شان برای تربیت فرزندان و فعالیت‌هایی که در این مسیر انجام داده‌اند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها