تحول جھانی در آموزش و پرورش: از آرزو تا حقیقت | سیدرضا عباس

در مسیر تحول همواره با چالش‌هایی رو‌به‌رو خواهید بود که استفاده از تجربه و الگوهای پیاده‌شده تا حد زیادی می‌تواند شما را در رسیدن به هدف یاری نماید.

سید‌رضا عباس به عنوان مشاور مدارس خصوصی و توسعه‌دهنده سیستم آموزشی بومی در پاکستان در این مسیر همراه شماست تا با شما این چالش‌ها را به اشتراک بگذارد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها