تحول از دریچه ساختار | صابر میرزایی

نحوه اداره نهادهای بزرگ، تفاوت‌های اساسی با اداره یک سازمان کوچک دارد. آموزش و پرورش به‌ عنوان بزرگ‌ترین وزارت‌خانه در کشور کاملا متمرکز و با دستورات و صدور بخشنامه‌ها اداره می‌شود. این درحالی است که برای تحول بنیادین در این نهاد، یکی از ضرورت‌ها پرداختن به سازوکارها و نحوه اصلاح مدیریت ساختاری وزارت آموزش و پرورش است.

آقای میرزایی به عنوان معاون مركز همكاری‌های تحول و پیشرفت رياست جمهوری و
عضو شورای سياست‌گذاری شبكه كانون‌های تفكر ايران در این ارائه با ورود به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش از دریچه ساختارها، قواعد و سازوکارها به‌ دنبال پیشنهاداتی برای تحول در این زمینه است.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها