تجربیات جنگی | حسین قنبری

مباحث مطرح شده: جنگ و دفاع نظامی، یک اتفاق پیچیده اجتماعی است که در دو محور دستمایه آموزش دانش آموزان قرار گرفته است : نخست ، استفاده از آن به عنوان فرصت تمرین تفکر و حل مساله در حوزه های انسانی ( مدیریت نیروی انسانی، تصمیم گیری در بحران، فعالیت گروهی و تمکین به فرمان مسئول در نظام اجتماعی، … )، و …

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق یکم
پر‌بازدیدترین‌ها