تجربه اجرای یک سیستم آموزشی نوین | عبدالله فیض الله زاده

در عصر حاضر، یک سیستم آموزشی موفق و اثر گذار چگونه کار می‌کند؟
تفاوت آن با روش های سنتی آموزش چیست؟
چنین سیستمی چگونه می تواند زندگی یادگیرندگان را تحت تأثیر قرار دهد؟

در این ارائه در رابطه با این سوالات با هم گفتگو کرده و یکی از تجربیات موفق آموزشی در این حوزه را بررسی خواهیم کرد.

عبدالله فیض‌الله‌زاده به عنوان مدیرعامل آکادمی یاسان و کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی تجربیات خود را در این سخنرانی به اشتراک می‌گذارد.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق سیزدهم
پر‌بازدیدترین‌ها