تا کی فیزیک را بشنویم ؟ | مجید محسنی

پژوهش های علمی به این نتیجه رسیده اند که بالاترین بازده یادگیری موضوعات علمی زمانی اتفاق می افتد که آموزش بر مبنای پنج حس یادگیرنده باشد؛ به عبارت دیگر با درگیرکردن همه حواس، یادگیری بهتری صورت می گیرد.
آقای محسنی در این سخنرانی با به چالش کشیدن آموزش فیزیک منحصراً به شکل متن یا بیان تئوری مسائل، به بیان راهکارهایی برای آموزش فیزیک به صورت تجربی و مشاهدۀ پدیده ها پرداخته و همچنین سایت ها و منابع ارزشمندی را در این رابطه معرفی نمودند.
مستندات: 
پوستر سایت چیستا ۱
پوستر سایت چیستا ۲

 

 

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوم
پر‌بازدیدترین‌ها