تاثیر معماری بر یادگیری | ثمانه ایروانی

این موضوع که معماری اکثر مدارس ما از نظر ساختار مطلوب برای اهداف آموزشی نامطلوب است از کسی پوشیده نیست. فلسفه طراحی مدارس کنونی براساس طرح Cell and Bell است که تکرار الگوی معماری مدارس غربی است. جالب است بدانید مدت هاست که در غرب به اشکالات و اشتباهات این طرح پی برده و در صدد تصحیح یا کنار گذاشتن این طرح هستند؛ اما متاسفانه ما همچنان همان طرح تقریبا منسوخ را به کار می بریم.
خانم ثمانه ایروانی در این سخنرانی تجربیات و فعالیت های خود را در زمینه شیوۀ نوین معماری مدارس به اشتراک می گذارند و شیوه سنتی و رایج در مدارس را به چالش می کشند. در این ارائه، ایشان با بیان چند نمونه از تغییر فضا در مدارس، اهمیت این موضوع را بیان می کنند.

 

دیدگاه

دیدگاه شما


  1. سعید عندلیب خواه 09127312811 گفت:

    بسیار عالی
    چون در حال احداث مدرسه هستم نیاز به مشاوره حضرت عالی دارم

ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوم
پر‌بازدیدترین‌ها