بی حساب و کتاب | سیدمحسن میرمحمد میگونی

آقای محسن میگونی در این ارائه به بازبینی مهارت های ریاضی همچون شمارش، تخمین و تقریب، الگویابی، آمار و نمودار و… می پردازد و کاربرد و راهکار آموزش این مهارت ها را شرح می دهد. آقای میگونی می گوید: «مهارت ها در باور خانواده ها و فرهنگ جامعه تنها محاسبات و ضرب و تقسیم است. جای مهارت های شمارش، اندازه گیری، حل مسئله و… در آموزش ما خالی است.» ایشان در این سخنرانی توصیه هایی را پیرامون آموزش مهارت های ریاضی به معلمان ارائه می دهد.

دیدگاه

دیدگاه شما


  1. جمیله دهقانی گفت:

    عالی

ویدئو‌های دیگر چهارسوق هفتم
پر‌بازدیدترین‌ها