بیایید با هم زندگی بهتری بسازیم | داریوش نوروزی

«مهارت‌های زندگی» حلقهُ‌ گمشدهٔ آموزش‌های مدرسه‌ای است. آموزش مهارت‌های زندگی در مدرسه، آموزش هنر زندگی‌کردن است که تأثیر مستقیمی بر روابط افراد جامعه با یکدیگر دارد. جامعهٔ اخلاقی جامعه‌ای است که افرادش به رشد عاطفی رسیده باشند و مدرسه بیشترین سهم را در آموزش مهارت‌های زندگی دارد. در این سخنرانی داریوش نوروزی دربارهٔ اهمیت مهارت‌های زندگی در مدرسه و جامعه صحبت می‌کند و پنج مرحله‌ای را ترسیم می‌کند که برای این آموزش لازم است.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها