برای آینده‌ای متفاوت | سهراب ابوذرخانی‌فرد

در این ارائه سهراب ابوذرخانی‌فرد از تجربه‌ای متفاوت و فراز و نشیب‌های مجموعه آلاء برای گسترش عدالت آموزشی در قالب یک کسب و کار غیرتجاری موفق می‌گوید.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها