بازی ؛ ابزاری برای شناخت | هیوا علیزاده

در ارائه “بازی ؛ ابزاری برای شناخت”، هیوا علیزاده بر ضرورت آگاهی داشتن آموزگار نسبت به مختصات آگاهی دانش‌آموز برای رسیدن به آموزش پایدار تاکید میکند و با یک مثال عملی، این موضوع را برای معلمان آشکارتر مسازد .

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق پنجم
پر‌بازدیدترین‌ها