استفاده از تکنولوژی آموزشی برای کمک به کودکان میانماری | تجربهٔ ویژه

دوران تکنولوژی و فناوری به سرعت در حال پیش‌‌رفتن است. در این وادی نقش معلم و مدرسه چیست و چه تغییراتی در انتظار نظام آموزشی است؟ چگونه می‌توان از این تکنولوژی‌ها برای تعلیم‌وتربیت استفادهٔ بهینه کرد. در این ارائه با گوشه‌ای از تکنولوژی در خدمت آموزش، آشنا می‌شویم.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها