از یتیم‌خانه به خانه! | اسما زایدی

کودکان بی‌سرپرست گروه حساسی از کودکان با خصوصیات و نیاز‌های متفاوت هستند. نیازهای عاطفی این کودکان از نیازهای مهم و سرنوشت‌سازی است که در برخورد با آن‌ها توجه ویژه‌‌ای می‌طلبد. تأمین این نیازها متناسب با موقعیت کودک بی‌سرپرست دغدغه‌ای است که اسما زایدی در این سخنرانی دربارهٔ آن صحبت می‌کند و از تجربه‌اش می‌گوید.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق چهاردهم
پر‌بازدیدترین‌ها