از بحران تربیت تا تربیت در بحران | سیده رباب صدر

به اعتقاد امام موسی صدر رابطه مستقیمی میان محرومیت فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و این دو بسیار در مسائل فکری و اخلاقی مؤثرند. به همین دلیل او کوشید برنامه‌ای برای گروه‌هایی که بیش از همه به حاشیه رانده شده‌اند، بچیند. هدف درازمدت امام صدر به طور کلی، ارتقا و احیای همۀ جامعه به ویژه تقویت نقش زن برای تربیت نسل‌هایی صالح و ایمن از جهل و فقر بود. پس از ربودن امام موسی صدر، سیده رباب صدر، رسالت برادر را با عزم و پافشاری بر رسیدگی به محرومان و نیازمندان جامعه و بازگرداندن آنان به متن جامعه و زندگی ادامه داد. از جمله مدرسه رحاب الزهرا (س) در سال ۱۹۸۵ برای دختران سنین ۵ ساله تا پیش از دانشگاه تاسیس شد. در این ارائه، خانم صدر از وضعیت این مدرسه برایمان گفته‌اند.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها