موقعیت فعلی شما : خانه/سخنرانی‌های چهارسوق
از آ و ب کلاسیک تا آ و ب سازنده‌گرا | سارا سلیمی نمین
  • 9:24 ق.ظ
  • 21

این ارائه در قالب روایت یک داستان پیش می‌رود. راوی داستان، به نمایندگی از استارتاپ «آ.و.ب»، داستان خود را ارائه می‌کند. استارتاپ «آ.و.ب»، یک استارتاپ آموزشی در حوزه یاددهی ـ یادگیری ادبیات فارسی برای دوره‌های ابتدایی اول و دوم است. ارائه شامل دو بخش است. در بخش اول، با راوی داستان و اثر تجربیات او در شکل‌گیری شخصیت علمی و حرفه‌ای او آشنا می‌شویم. در بخش دوم، با بخشی از پشت پرده طراحی علمی استارتاپ آ و ب در فراهم کردن شرایط یادگیری سازنده‌گرا در فارسی اول دبستان، در ترکیبی از قصه و بازی فکری، آشنا می‌شویم.

ایجاد همکاری و هماهنگی

دیدگاه

دیدگاه شما


جدیدترین
پربازدیدترین