از آ و ب کلاسیک تا آ و ب سازنده‌گرا | سارا سلیمی نمین

این ارائه در قالب روایت یک داستان پیش می‌رود. راوی داستان، به نمایندگی از استارتاپ «آ.و.ب»، داستان خود را ارائه می‌کند. استارتاپ «آ.و.ب»، یک استارتاپ آموزشی در حوزه یاددهی ـ یادگیری ادبیات فارسی برای دوره‌های ابتدایی اول و دوم است. ارائه شامل دو بخش است. در بخش اول، با راوی داستان و اثر تجربیات او در شکل‌گیری شخصیت علمی و حرفه‌ای او آشنا می‌شویم. در بخش دوم، با بخشی از پشت پرده طراحی علمی استارتاپ آ و ب در فراهم کردن شرایط یادگیری سازنده‌گرا در فارسی اول دبستان، در ترکیبی از قصه و بازی فکری، آشنا می‌شویم.

دیدگاه

دیدگاه شما


ویدئو‌های دیگر چهارسوق دوازدهم
پر‌بازدیدترین‌ها